Úprava studničky - Kráľová studňa

Pri našej prvej stanovačke na Kráľovej studni, sme sa rozhodli, že okolie studne, ktoré je značne zanedbané, zarastené dáme do lepšieho stavu. Bolo smutné, že táto studňa, ktorá leží na veľmi známom a historickom  mieste je tak zanedbaná. Veď tadiaľto prechádzala obchodná cesta z Poľska do Galície. Aj naši predkovia ju vedeli udržať v dobrom stave.   V súčasnosti turistická značka síce ukazovala smer Kráľova studňa 5 min, ale bolo veľmi ťažké vôbec nájsť studňu. Ako prvé sme povyžínali kríky, vykosili trávu  a tak sme začali nakopávať schody. Potom sme zhotovili striešku na studňu osadili na miesto a vyložili kameňmi prístup k studni. Aby bola lepšie  viditeľná, osadili sme neďaleko turistického chodníka aj smerovník  Budeme sa snažiť , aby táto studňa bola pravidelne udržiavaná. Preto  pozývame všetkých ktorí budú tadiaľto prechádzať na pohár čistej pramenistej vody , ktorú podľa legendy objavil sám kráľ.


Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu NESS KDC Košiciam