Prvý valentínsky ples

 Dňa 10.2.2018 MAS Horná Topľa a OZ Kráľova studňa usporiadali Prvý valentínsky ples v Malcove. O ples bol od začiatku veľký záujem čo svedčí aj fakt, že plesu sa zúčastnilo 240 hostí.   Na úvod pán starosta obce Malcov Judr. Stanislav Gernát privítal účastníkov a zároveň slávnostným prípitkom otvoril tento valentínsky ples. Počas otváracieho aktu nám tanečníci zo súkromnej tanečnej školy Kesel z Bardejova predviedli svoje tanečné umenie. Potom už na parket hudobná skupina Junior pozvala hostí, ktorí sa od prvého tanca bavili až do rána.   Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí pripravovali tento ples, ale hlavne obci Malcov za poskytnutie kultúrneho domu.


Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu NESS KDC Košiciam