Lenartovský rebriňák 2013

OZ Kráľova studňa a obec Lenartov usporiadali dňa 8.6.2013 pri Kráľovej studni podujatie pod názvom Lenartovský rebriňák. Toto netradičné podujatie  sa konalo v krásnej prírode na slovensko - poľskej hranici .

Súčasťou programu bolo aj slávnostne otvorenie turistického chodníka z Lenartova na Kráľovu studňu. Od  postavenia turistickej výhľadne v roku 2011 bolo našim cieľom, aby z našej obce viedla  turistická trasa  na Kráľovu studňu. Konečne sa nám to podarilo. Vďaka patrí všetkým ale hlavne Lacovi Bilekovi / hlavný značkár okresu Bardejov /a jeho manželke, ktorí aj napriek nepriaznivému počasiu v poslednom období  vyznačili túto trasu.  Symbolickú zelenú stuhu, ktorá znázorňovala farbu označenia chodníka nám prestihla starostka obce Lenartov  Ing Jana Bľandová  spolu s Pavlom Ceľuchom – poslancom VUC Prešov, Ing. Miroslavom Bujdom prednostom okresného úradu Bardejov a Ing Martinom Chomom predsedom regionálnej rady klubu slovenských turistov okresu Bardejov. Zároveň bola odhalená aj informačná tabuľa, ktorá bude osadená v obci Lenartov na začiatku turistického chodníka. Po slávnostnom úvode  nasledoval kultúrny program, v ktorom sa nám predstavil Michal Smetanka – interpret a výrobca ľudových nástrojov. Sám interpret sa vyjadril o nevšednosti tohto podujatia. Ešte nezažil pódium, na ktorom mohol vystupovať bosí na vykosenej lúke. Po ňom vystúpil folklórny súbor z Malcova a tak nasledovala kynologická ukážka Mareka Mizeraka z Bardejova. Ďalšou zaujímavosťou tejto akcie bola  tombola, ktorá mala charitatívny charakter, nakoľko sme sa rozhodli, že výťažok z nej venujeme kandidátovi na otca roka v časopise Slovenka Mariánovi Nalepovi – rodákovi z Obručného. Tento skutok boli ochotní podporiť všetci účastníci podujatia, čím sme  vyzbierali  300 EUR, ktoré  venujeme nášmu známemu, pretože  život sa s ním nezahrával, aby ľahšie znášal jeho osudy. Týmto chceme všetkým, ktorí ho podporili poďakovať, ale aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní tak náročného podujatia. Zároveň patrí vďaka všetkým, ktorí aj napriek nástrahám počasia  prišli stráviť sobotné popoludnie na Kráľovu studňu.


Galéria


Webová stránka bola vytvorená v rámci projektu NESS KDC Košiciam