Osadenie informačných tabuľ

Pre lepšiu informovanosť turistov sme osadili 3.12.2011 informačné tabule na Obručnom odkiaľ vedie turistický chodník ku Kráľovej studni ako aj pri samotnej vyhľadni.


Galéria